100 diena skolā

Pirmklasnieki skolā aizvadījuši vairāk par simts dienām - šo dienu laikā viņi ir daudz iemācījušies, piedzīvojuši, sapratuši …

Tāpēc 2020.gada 30.janvārī Talsu 2.vidusskolas pirmo klašu skolēniem notika pasākums  “100. diena skolā”, kur pirmklasniekus sagaidīja ciparu meitiņa un viņas māsa burtu meitiņa. Meitiņas gribēja uzzināt, kas ir skola, ko tur dara un vai viņas arī varētu iet skolā?

Kopā ar burtu un ciparu meitiņām ceturto klašu skolēni pārbaudīja pirmklasnieku zināšanas dažādās radošajās stacijās. Bija arī uzdevums pirmo klašu audzinātājām. Viņām bija jāspēj uzrakstīt visu klases bērnu vārdi un jāzina, kādā krāsā ir katra bērna acis. Ar sagatavotajiem uzdevumiem gan bērni, gan skolotājas tika galā ļoti labi.

Lielu pārsteigumu pirmklasniekiem sagādāja mūsu skolas šī gada divpadsmitie kopā ar savām klases audzinātājām.

Protams, arī pirmklasnieki parādīja, ka prot skaisti dziedāt, spēlēt teātri un skaidri izdziedāt skaitāmpantus.

Pasākuma noslēgumā katra pirmā klase tika pie salda pārsteiguma.

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .