Zelta liecību pasniegšana 2020./2021.m.g. 1.semestri beidzot 

18.12.2020., Talsu 2. vidusskolas direktors individuāli, ievērojot noteikumus, teica paldies skolēniem, kuri uzrādījuši izcilus mācību sasniegumus, pasniedzot “Zelta liecību”. Paldies skolēniem Jurģim Eihentālam- Šternam, Annijai Riķītei, Anhelai Lūsei un Annai Akermanei par ieguldīto darbu, pozitīvo attieksmi un tiekšanos uz panākumiem. Paldies skolēnu vecākiem un katram pedagogam.
“Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.”
/I.Ziedonis/


 .