Stundu izmaiņas 

Konsultāciju grafiks 9. un 12.kl. Konsult_grafiks_eksameniem_2018-1.xlsx

25.maijs – piektdiena

25_05.pdf

Skolā nav: sk.Daiga Austrupa, sk.Mārīte Tīsa, sk.Ildze Sapiega, sk.Andris Jansons

Sk.Rasma Galniece, sk.Inguna Grintāle, sk.Indra Pauliņa, sk.Aiga Fogele, sk.Zane Bodniece, sk.Vita Krauze, sk.Mārīte Šteinfelde eksāmenā.

4.b + sk.Silvija Ošiņa, sk.Ingrīda Kamola ekskursijā

4.c, 3.b + sk.Dana Laukšteina, sk.Agne Blūma, sk.Renārs Ernstsons ekskursijā.

2.b + sk.Linda Žukova – Bergmane, sk.Sabīne Bērziņa

11.kl. jaunieši strādā pie ZPD pētījuma daļas, sadarbojoties ar savu darba vadītāju un precizējot darba uzdevumus 25.maijam pie sk.Gundegas Paures.

4.a + sk.Lolita Burdiņa, sk.Zane Ziemele no plkst.11.30 ekskursijā.

CE matemātikā 402, 404

28.maijs – pirmdiena

28_05.pdf

Skolā nav: sk.Daiga Austrupa

Sk.Anita Mellenberga eksāmenā.

7.b + sk.Linda Pluģe, sk.Gundega Paure ekskursijā.

8.c + sk.Regīna Treija ekskursijā.

10.a, 10.c + sk.Janīna Spalviņa, sk.Kristīne Ceruka, sk.Liene Katlapa ekskursijā.

Koris + sk.Ingrīda Kamola, sk.Andris Kalniņš Laumu parkā.

Sk.Ilvita Krūze līdz plkst.11.00 strādā Laidzes pamatskolā.

Plkst.16.00 Grāmatas atvēšanas svētki Talsu tautas namā.

Robotika nenotiek.

29.maijs – otrdiena

29_05.pdf

Skolā nav: sk.Daiga Austrupa

·         sk.sk.Iveta Balode, sk.Vanda Pudule, sk.Ilze Upeniece, sk.Iveta Rorbaha eksāmenā rakstu daļā. Sk.Iveta Balode, sk.Eva Freija, sk.Ieva Rožkalne, sk.Liene Lāce eksāmenā mutvārdu daļā.

·         Svešvalodu eksāmena rakstu daļa notiek mazā zālē, 404, 314. Mutvārdu daļa C14.

·         8.c + sk.Regīna Treija ekskursijā.

·         10.a, 10.c + sk.Janīna Spalviņa, sk.Kristīne Ceruka, sk.Liene Katlapa ekskursijā.

·         10.b + sk.Aiga Fogele ekskursijā.

·         ROBOTIKA nenotiek.

·         plkst.12.10 ATVADAS NO SĀKUMSKOLAS. Piedalās 4.klases + klases audzinātājas, sk.Ingrīda Kamola, sk.Andris Kalniņš, sk.Tabita Tīsa, sk.Renārs Ernstsons, sk.Ilze Upeniece, sk.Ināra Bikše, sk.Sarmīte Erkena. Sveic 3.kl. + klases audzinātājas.

·         sk.Aiga Rozenberga no plkst.12.00 eksāmenā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .