Stundu izmaiņas

Piektdiena, 24.maijs

24_maijs-1.pdf

Skolā nav: sk.Iveta Rorbaha, sk.Rasma Galniece, sk.Inguna Grintāle, sk.Mārīte Tīsa, sk.Gundega Paure, sk.Regīna Treija, sk.Lidija Ēce - Gvozdicka, sk.Margita Vāne

 • EKSĀMENS MATEMĀTIKĀ 12.klases skolēniem plkst. 10.00 (mazajā zālē (402), 404)  + sk.Sarmīte Popena, sk.Anita Mellenberga.
 • 2.c + sk.Laila Vītola, sk.Sabīne Bērziņa ekskursijā.
 • 2.a, 2.b + sk.Ilze Katlapa, sk.Sanita Zvejniece, sk.Iveta Sūniņa ekskursijā.
 • 1.b + sk.Dana Laukšteina, sk.Ilze Upeniece ekskursijā.
 • 1.c + sk.Silvija Ošiņa ekskursijā.
 • 1.a + sk.Lolita Burdiņa, sk. Ingrīda Kamola ekskursijā.

Pirmdiena, 27.maijs

Skolā nav: sk.Lidija Ēce-Gvozdicka, sk.Mārīte Tīsa

 • Mācību gada noslēguma pasākums, darbnīcas 3.klases kristīgās mācības skolēniem no plkst. 9.30  līdz plkst. 12.30 Talsu Kristīgās Sadraudzības baznīcā + sk.Liene Lāce.
 • DSD (vācu valodas) nometnē sk.Iveta Rorbaha, sk.Vanda Pudule
 • 10.b  un 9 skolēni no 10.a + sk.Renārs Ernstsons, sk.Andris Kalniņš ekskursijā. Skolēni no 10.b klases, kuri nebrauc ekskursijā mācās pēc 10.a klases sstundu saraksta.
 • 11.b + sk.Aiga Fogele ekskursijā.
 • Plkst.12.00 “Atvadas no sākumskolas” 4.kl. + sk.Agne Blūma, sk.Benita Ivanova, sk.Ingrīda Kamola, sk.Ilze Upeniece
 • Plkst.17.30 2019./2020.m.g.  5.kl. skolēnu vecāku sapulce.

Otrdiena, 28.maijs

Skolā nav: sk.Lidija Ēce-Gvozdicka, sk.Inguna Paleja

No plkst.8.00 līdz 9.05 sanāksme.

1.-4.kl. mācību stundas sākas plkst.8.25

5.-12.kl. mācību stundas sākas plkst.10.00

 • CENTRALIZĒTAIS EKSĀMENS VĒSTURĒ 12.KL. + sk.Vanda Pudule, sk.Janīna Spalviņa.
 • Līdz plkst.12.00 DSD (vācu valodas) nometnē sk.Iveta Rorbaha.
 • No plkst.10.00 – 12.00 8.b + sk.Linda Pluģe pasākumā “IDEJU PAVASARIS” Talsu novada muzejā.
 • Plkst.12.00 sportistu godināšanas pasākums.
 • Plkst.13.00 TALSU 2.VIDUSSKOLA SKRIEN
 • 5.a + sk.Zane Ziemele no plkst.14.00 ekskursijā.

Trešdiena, 29.maijs

Skolā nav: sk.Lidija Ēce-Gvozdicka, sk.Dana Laukšteina

Sk.Mārīte Šteinfelde strādā līdz plkst.12.00

Sk. Aiga Rozenberga strādā līdz 3.st. ieskaitot, pēc tam eksāmenā.

 • EKSĀMENS SVEŠVALODĀ (rakstu un mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem 404.kab., mazajā zālē un 314.kab. plkst. 10.00 – 13.00 + sk. Kristīne Ceruka, sk.Vanda Pudule, sk.Mārīte Tīsa. No plkst.13.00 sk.Liene Lāce, sk.Linda Pluģe, sk.Regīna Treija, sk.Ieva Rožkalne C14.kab. un 202.kab., sk.Iveta Balode, sk.Eva Freija 002.kab.
 • 17.30 olimpiāžu godināšanas pasākums.

Ceturtdiena, 30.maijs

Skolā nav: sk.Lidija Ēce-Gvozdicka, sk.Indra Pauliņa

 • Svētku līnija plkst.9.00, pēc tam klases stundas un liecību izdošana. Mācību diena līdz plkst.12.00.
 • EKSĀMENS FIZIKĀ 12.klases skolēniem (apvienotais) plkst. 10.00 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • EKSĀMENS SVEŠVALODĀ (mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem no plkst.9.00 sk.Liene Lāce, sk.Ieva Rožkalne.
 • No plkst. 12.00 5.b + sk.Rasma Galniece, sk.Liene Lāce makulatūras vākšanas noslēguma pasākumā.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .