Talsu 2. vidusskola

5.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Suhanova G. Latviešu valoda 5.kl. RaKa 2006
Latviešu valoda Darba burtnīca latv val. 5.kl., izd. RaKa
Literatūra Rune M. Literatūra 5.kl., izd. RaKa 1998
Angļu valoda Challenges1 Cambridge University (jauns izdev.)
Angļu valoda Darba burtnīca mācību grāmatai Challenges1, pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas
Matemātika Mencis J. (sen), Mencis J. (jun.) Matemātika Zvaigzne ABC 2008
Matemātika Biezā klade, 3 rūtiņu burtn., trīsst., transp., lineāls, cirkulis, utt.
Sociālās zinības Darba burtnīca Sociālās zinības 5.klasei 1.un 2.daļa, Zvaigzne ABC 2007 un pierakstu klade (vēlams biezo)
Mājturība Rieksta D. Mājturība 5.kl. RaKa 1997
Mājturība Pierakstu klade
Mūzika Lasmane L. Mūzika 5.kl RaKa 2000
Sports Treniņtērps ja nav
Vizuālā māksla A4 zīm.lapas, zīmulis, dzēšg., krāsu zīmuļi vai guaša krāsas, vai eļļas krītiņi, PVA līme
Informātika Vēzis V., red. Informātika pamatskolai, 1.d. Mācību grām. 2006
Dabaszinības Kusiņa M. , Mežzīle D. Izzini pasauli! Zvaigzne
Līniju burtnīcas, klades, rūtiņu burtnīcas
Dienasgrāmata

6.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Suhanova G. Latviešu valoda 6.kl. RaKa 2006
Latviešu valoda Darba burtnīca latviešu valodā 6.kl. RaKa
Literatūra Rune M. Literatūra 6.kl. RaKa 1999
Angļu valoda Challenges 1(sarkana) izd. Pearson Longman – turpina 1.sem.
Challenges 2(oranža) izd. Pearson Longman –2.sem.
Angļu valoda darba burtnīca Workbook, 2 līniju burtnīcas attiecīgi 1.un 2.sem
Krievu valoda Здравствуй, это я! 1.mācību gads
Krievu valoda Darba burtnīca mācību grāmatai – 6.klasei
Vācu valoda Bogdzeviča L. Deutsch - meine Wahl 1.RaKa 2005
Vācu valoda darba burtnīca Deutsch – meine Wahl 1.daļa (tiem, kuri mācīsies)
Matemātika Mencis J. (jun.) Mencis J. Matemātika 6.kl. (jauna)
Matemātika 1 biezā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, zīmulis, lineāls, transportieris, uzstūris, dzēšgumija, cirkulis
Vēsture S. Goldmane u.c. Senie laiki Zvaigzne ABC
Sociālās zinības Darba burtnīca - Sociālās zinības 6.kl. 1.un 2.daļa, Zvaigzne ABC un klade
Dabaszinības Kusiņa M., Kreisberga I. Izzini pasauli! 6.kl. Zvaigzne
Mājturība Rieksta D. Mājturība 6.kl.RaKa 1998
Mūzika Lasmane L….Mūzika 6.kl.RaKa 2002
Mūzika Klade pierakstiem
Sports Treniņtērps un sporta apavi ja nav
Vizuālā māksla A4 zīmēšanas lapas, zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai eļļas krītiņi, vai guaša krāsas, PVA līme
Līniju, rūtiņu burtnīcas, klades
Dienasgrāmata

7.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Suhanova G. Latviešu valoda 7.kl. RaKa 2006
Literatūra Rune M. … Literatūra 7.kl, RaKa 2006
Angļu valoda Challenges 2, izdevniecība PEARSON, Longman
Krievu valoda Здравствуй, это я mācību grāmata 7.kl.
Krievu valoda Darba burtnīca mācību grāmatai
Vācu valoda Bogdzeviča L. Deutsch - meine Wahl 1., 2. RaKa 2005
Vācu valoda Darba burtnīca 1.daļa (turpinās), 2.daļu
Matemātika I.France, G. Lāce u.c. Matemātika 7.kl.
Matemātika 1 biezā, 1 plānā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, zīmulis, lineāls, transportieris, uzstūris, dzēšgumija, cirkulis
Vēsture Misāns, Pāvulāns “Viduslaiku vēsture” Zvaigzne ABC
Ģeogrāfija Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7.kl. Zvaigzne ABC 2007
Ģeogrāfija Pasaules ģeogrāfijas atlants
Bioloģija Nagle E. Bioloģija 7.kl. Zvaigzne ABC 2005
Sociālās zinības Darba burtnīca Sociālās zinības 7.klasei, izdevniecība RaKa un klade
Mājturība Rieksta D. Mājturība 7.kl RaKa 2001
Mājturība pierakstu klade vai burtnīca
Mūzika Lasmane L. Mūzika 7.klasei, RaKa 2003
Mūzika klade pierakstiem
Sports Treniņtērps un sporta apavi ja nav
Vizuālā māksla A4 zīmēšanas lapas, zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai eļļas krītiņi, vai guaša krāsas, PVA līme
Līniju, rūtiņu burtnīcas, klades
Dienasgrāmata

8.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Suhanova G. Latviešu valoda 8.kl. RaKa
Literatūra Rune M. Literatūra 8.kl.RaKa 2006
Angļu valoda Matisāne V... Challenge 4 Form 8 Zvaigzne ABC 2002
Angļu valoda 1., 2.darba burtnīca Activity Book Form 8, klade pierakstiem, 2 līniju burtnīcas
Krievu valoda Архангельская Е.Просто пo русски 2. Krievu val. 2.mācību gads1.daļa (zaļa) Retorika A 2001
Krievu valoda Darba burtnīca 2.māc. g. 1.daļa
Vācu valoda Bogdzeviča L. Deutsch - meine Wahl 2. RaKa 2005 jā, ja nav
Vācu valoda Darba burtnīca 2.daļai ja nav
Matemātika I.France, G. Lāce u.c. Matemātika 8.kl.
Matemātika 1 biezā, 1 plānā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, zīmulis, lineāls, transportieris, uzstūris, dzēšgumija, cirkulis
Vēsture S. Goldmane u.c. Jaunie laiki Zvaigzne ABC
Ģeogrāfija Buile N. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.kl. Zvaigzne ABC 2006
Bioloģija Piterāns A., Tjarve D. Zooloģija
Ķīmija Rudzītis G. Ķīmija Pamatskolai Zvaigzne ABC 2000 8.-9.klasei
Fizika Šilters E. Fizika 8.kl.Lielvārds 2000
Fizika Antons L., Dzērve U. Uzdevumu krājums fizikā 8.klasei
Fizika Klade pierakstiem, 1 rūtiņu burtnīca
Sociālās zinības Darba burtnīca Sociālās zinības 8.klasei, izdevniecība RaKa un klade
Mājturība Pierakstu klade vai burtnīca
Mūzika Lasmane L. Mūzika 8.kl.RaKa 1998
Mūzika Klade pierakstiem
Sports Treniņtērps un sporta apavi ja nav
Vizuālā māksla A4 zīmēšanas lapas, zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai eļļas krītiņi, vai guaša krāsas, PVA līme
Līniju, rūtiņu burtnīcas, klades pierakstiem
Dienasgrāmata

9.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Suhanova G. Latviešu valoda 9.kl. RaKa 2006
Latviešu valoda Suhanova G. Darba burtnīca latviešu valodā 9.kl. RaKa
Literatūra Rune M. Literatūra 9.kl. RaKa 2006
Angļu valoda Matisāne V…. Challenge 4. Form 9 Zvaigzne ABC 2003
Angļu valoda Darba burtnīca – Activity Book 1 un 2, klade pierakstiem, 2 līniju burtnīcas
Krievu valoda Архангельская Е.Просто пo русски 3. Krievu valoda 3.mācību gads (sarkana+zila)
Krievu valoda Darba burtnīca mācību grāmatai 3.māc. g.
Vācu valoda Bogdzeviča L. Deutsch – meine Wahl 3. RaKa 2005 ja nav
Vācu valoda Darba burtnīca 3.daļa ja nav
Matemātika S.Januma I.Lude Algebra katrai stundai 9.kl.Zvaigzne ABC 2004
Matemātika S.Januma, I.Lude “Ģeometrija katrai stundai” 3.daļa
Matemātika 1 biezā, 1 plānā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, zīmulis, lineāls, transportieris, uzstūris, dzēšgumija, cirkulis
Sociālās Zinības Darba burtnīca Sociālās zinības 9.klasei, izdevniecība RaKa un klade
Vēsture Purēns V. Latvijas vēsture, 9.kl. RaKa
Ģeogrāfija Melbārde Z. Latvijas ģeogrāfija 9.kl. Zvaigzne ABC 2007
Ģeogrāfija “Latvijas ģeogrāfijas atlants” izd. Jāņa sēta jā - ja nav
Bioloģija Valtneris A.Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna. 9.kl.Zvaigzne ABC 2001 (darba burtnīcu nevajag)
Ķīmija Rudzītis G. Ķīmija pamatskolai Zvaigzne ABC 2000
Fizika Šilters E. Fizika 9.kl. Lielvārds 2002
Fizika L. Antons, U. Dzērve “Uzdevumu krājums fizikā” 9.klasei 2003.g
Fizika Klade pierakstiem, 1 rūtiņu burtnīca
Mājturība Pierakstu klade vai burtnīca
Mūzika Lasmane L. Mūzika 9.kl. RaKa 1998
Mūzika Klade pierakstiem
Sports Treniņtērps un sporta apavi ja nav
Vizuālā māksla A4 zīmēšanas lapas, zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai eļļas krītiņi, vai guaša krāsas, PVA līme
Līniju, rūtiņu burtnīcas, klades
Dienasgrāmata

10.-12.klasei 2010./2011. mācību gadam

Mācību priekšmets Mācību līdzekļi (grām., darba burtn. utt.) Ir bibliotēkā Jāpērk
Latviešu valoda Lāce R. Latviešu valoda 10.-12.kl. Zvaigzne ABC 1994
Literatūra Silova L. Literatūra 10.kl. Zvaigzne ABC 2003
Auzāne D. Literatūra 11.kl. Zvaigzne ABC 2002
Auziņa I. Literatūra 12.kl. Zvaigzne ABC 2003
Angļu valoda “New Matrix” Intermediate (zila) Student’s book
Workbook Oxford University Press 10.kl. Turpina ar „New Matrix” Intermediate Student’s book jā (ir jau nopirktas)
Workbook Oxford University Press 11.klasē „New Matrix” Upperintermediate (sarkana) Student’s book
Workbook Oxford University Press 12.kl.
Visiem – 2 līniju burtnīcas, klade pierakstiem
Latviešu-angļu vārdnīca ļoti vēlams
Angļu-latviešu vārdnīca ļoti vēlams
Krievu valoda Марченко Е. Путь -1, 10.kl. Zvaigzne ABC 1997 un darba burtnīca
Марченко Е. Путь – 2, 11.kl. Zvaigzne ABC un darba burtnīca 1998
Марченко Е. Путь – 3, 12.kl. Zvaigzne ABC 1999 un darba burtnīca
Vārdnīcas: latviešu-krievu, krievu-latviešu ļoti vēlams
Vācu valoda “Einblicke” GI materiāls 11., 12. kl. ir kabinetā
Vācu no sākuma Funk H.Eurolingua 10.klasei 1. Daļa Zvaigzne ABC 1999 rudenī
Funk H Eurolingua 11.klasei 1. Un 2. Daļa Zvaigzne ABC 1999 rudenī
Funk H Eurolingua 2.daļa 12.klasei II Zvaigzne ABC 1999 rudenī
Matemātika Lude Ģeometrija vidusskolām Planimetrija10.kl. Pētergailis 2000
Lude Ģeometrija vidusskolām Stereometrija 11.-12.kl. Pētergailis 2000
Sakse V. Algebra I, II, III daļa - 10., 11., 12.kl
2 rūtiņu klades, rūtiņu burtnīcas
Vēsture Klišāns V. Vēsture vidusskolai I Zvaigzne ABC 2001
Klišāns V. Vēsture vidusskolai II Zvaigzne ABC 2003
Kurlovičs G., Tomašūns A. Latvijas vēsture vidusskolai Zvaigzne ABC 2000
Ieviņa Pasaules vēstures īskurss (ieteicams)
Ģeogrāfija Tenisone I.Z., Šustere G., Buile N.Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.darba burtnīca
Pasaules ģeogrāfijas atlants skolai, Zvaigzne ABC
Pasaules ģeogrāfija vidusskolai
Bioloģija L. Sausiņa Bioloģija vidusskolai I, II, III Zvaigzne ABC
Ķīmija Rudzītis G. Neorganiskā ķīmija vidusskolai 10.kl. Zvaigzne ABC 2003
Bergmanis U. Neorganiskā ķīmija vidusskolām 11.kl. Lielvārds 1996
Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai 12.kl. Zvaigzne ABC 1997
Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem vidusskolai
Fizika Šilters E. Fizika 10.kl. Lielvārds 2004
Šilters E. Fizika 11.kl. Lielvārds 2005
Krūmiņš J. Fizika 12.kl. Zvaigzne ABC 1996
Dzērve U., Eidiņš I. Fizikas uzdevumu krājums 10.kl.
Vinogradovs S. „Fizikas uzdevumu krājums 11. Un 12.kl.” 11.kl.
1 rūtiņu burtnīca, 1 rūtiņu klade (10.kl.)
1 rūtiņu klade (11.kl.)
1 rūtiņu klade (12.kl.)
Kultūras vēsture Īskurss 10.kl. Pētergailis, 2003 (zaļa) Grāmata visam vidusskolas kursam
Blūma D., Gorkins N. Latvijas kultūras vēsture. Īskurss Pētergailis 2002. (zila) 12.kl.
Kulturoloģija Blūma D., Gorkins N. Latvijas kultūras vēsture vēlams
Psiholoģija Raščevska M. Vispārējā psiholoģija vidusskolām Zvaigzne ABC
Politika un tiesības Catlaks G., Ikstens J. Politika un tiesības Zvaigzne ABC jā, ja mācās
Filozofija Kūle M. Kūlis R. Filosofija Zvaigzne ABC jā, ja mācās
Biznesa ekonomikas pamati Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12.kl. RaKa 2001
Klade pierakstiem
Kumerdanka A. Biznesa ekonomuskie pamati „Turība” 2007
Informātika Rūtiņu klade, par mācību grāmatām informēs rudenī
Tehniskā grafika 11. un 12.klasēm mācību grāmata
A4 rasēšanas papīrs, zīmulis, cirkulis, utt.
Sports Treniņtērps un sporta apavi ja nav
Vizuālā māksla A4 zīmēšanas lapas, zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai eļļas krītiņi, vai guaša krāsas, PVA līme
Mūzika Klade pierakstiem
Līniju, rūtiņu burtnīcas, klades pierakstiem