Domāšanas māksla

Kas attiecas uz mūsu priekšmetu – informātiku un programmēšanu, - tad mācību iestādes galējam uzdevumam jābūt daudz plašākam nekā tikai kādas konkrētas programmēšanas valodas iemācīšana. Reizēm to sauc par konstruktīvās domāšanas mākslu... Programmēšana, iespējams, ir postindustriālās ēras pats nozīmīgākais jaunais mācību priekšmets.

(Niklauss Virts - PASCAL valodas autors)

Standarts programmēšanas pamatos

Ministru kabineta noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem Nr.281 Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 47.§) (6. pielikums).

Konsultācijas

Diena Laiks Vieta
otrdiena pēc 8. stundas 313. kabinets

Izmantojamie resursi

Darba burtnīca programmēšanas pamatos


Antra Balode "Programmēšanas pamati"