Skolas pārbaudes darbu grafiki 2020./2021.m.g. 

Pieejams e-klasē skolas jaunumu sadaļā.

2020./2021.m.g. valsts pārbaudījumu grafiks


 .