Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki 2018./2019.m.g.

 Nr. Pulciņš Vadītājs Telpa Diena Laiks
1.        Jauktais koris Baiba Bite Lielā zāle Trešdiena 14.45
2.        Zēnu koris Margita Vāne Ingrīda Kamola Mūz.klase Trešdiena 13.10
3.        Meiteņu koris Ingrīda Kamola Mūz.klase    
4.        2. – 4.klašu koris   Ingrīda Kamola Lielā zāle Trešdiena 13.10
5.        Ģitārspēles ansamblis Baiba Bite 316 Mūz.klase Otrdiena Piektdiena no 14.00
6.        Instrumentālais ansamblis „ INSTRA” Līga Balga   309 Otrdiena Ceturtdiena 18.00 14.45
7.        Vokālais ansamblis Ingrīda Kamola 316 Mūz.klase Trešdiena 12.40
8.        1. – 2.klašu ansamblis Līga Balga 309 Otrdiena 12.40
9.        Tautas deju kolektīvi   Inese Rodere-Roderte Lielā zāle Pirmdiena Ceturtdiena no 14.00 no 14.00
10.    Skatuves dejas Sarmīte Erkena Aerobikas zālē /hallē/ Pirmdiena Otrdiena 14.45 14.45
11.    Aerobika Sarmīte Erkena Aerobikas zālē /hallē/ Pirmdiena Otrdiena 16.00 16.00
12.    Teātra pulciņš Vita Kukute Lielā zāle Mazā zāle Otrdiena Ceturtdiena 14.00 14.00
13.    Teātra sporta pulciņš Inga Kazaka Mazā zāle Otrdiena 13.10 14.00
14.    Glītrakstīšanas pulciņš Ināra Bikše 3.a klase (104) Otrdiena Ceturtdiena 14.30 14.30
15.    Glītrakstīšanas pulciņš Ilze Katlapa 2.b klase (205) Trešdiena Ceturtdiena 14.30 14.30
16.    Kokapstrādes pulciņš Visvaldis Vismanis Savā telpā Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena no 14.00
17.    Vides izglītības pulciņš Sanita Zvejniece 107 Pirmdiena Trešdiena 14.30 14.30
18.    Pirmās palīdzības pulciņš Mārīte Tīsa Savā telpā Pirmdiena Ceturtdiena 14.00 14.00
19.    Koriģējošā vingrošana Malda Freivalde Aerobikas zālē Pirmdiena Otrdiena 13.10 13.10
20.    Robotika Renārs Ernstsons   313 Trešdiena 14.45
21.    Robotika Tabita Tīsa 310 (1.-2.kl.) Otrdiena Ceturtdiena 14.45 14.45
22.    Robotika   Tabita Tīsa 310 ( 3.-4.kl) Trešdiena 14.45

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .