Konsultāciju laiki

2017./2018.mācību gadā

1.-4. klase
Nr Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Diena, laiks Diena, laiks
1. Ināra Bikše 2.a klase/angļu val. Pirmdiena 6. stunda Pēc vienošanās
2. Agne Blūma 3.b klase Pirmdiena, 7. stunda. Piektdiena, 7. stunda.
3. Lolita Burdiņa 4.a klase Trešdiena, 6. stunda Pēc vienošanās
4. Renārs Ernstsons informātika/datorika Otrdiena, 7., 8.stunda.  
5. Benita Ivanova 3.a klase Pirmdiena, 7. stunda.  
6. Andris Kalniņš sports Pirmdiena, 7. stunda Piektdiena, 6. stunda
7. Ingrīda  Kamola mūzika Otrdiena, 7. stunda. Pēc vienošanās
8. Ilze Katlapa 1.b klase Piektdiena, 6. stunda Pēc vienošanās
9. Liene Lāce kristīgā māc. Trešdiena, 8.stunda Pēc vienošanās
10. Dana Laukšteina 4.c klase Otrdiena, 7. stunda. Pēc vienošanās
11. Jānis Neimanis sports Ceturtdiena pēc 8 stundas Pēc vienošanās
12. Silvija Ošiņa 4.b klase Trešdiena, 6. stunda Pēc vienošanās
13. Aiga Rozenberga angļu valoda Otrdiena, 7. stunda. Trešdien, 6. stunda, pēc vienošanās
14. Ildze Sapiega vizuālā m. 1.kl. Piekdiena, 0.stunda Pēc vienošanās.
15. Tabita Tīsa informātika/datorika Otrdiena, 7., 8.stunda.  
16. Margita Vāne mūzika 1.kl. Pirmdiena, 7. stunda  
17. Laila Vītola 1.c klase Otrdiena, 6. stunda  
18. Sanita Zvejniece 1.a klase Ceturtdiena, 6. stunda Pēc vienošanās
19. Linda Žukova-Bergmane 2.b klase Pirmdiena, 6. stunda Pēc vienošanās

5.-12. klase
Nr Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Diena, laiks Diena, laiks Diena, laiks
1. Daiga  Austrupa ķīmija Trešdiena 0 stunda Ceturtdiena 9 stunda  
2. Iveta Balode krievu val. Otrdiena, 9.stunda Ceturtdiena,0.stunda (iepriekš vienojoties)  Pēc vienošanās.
3. Zane Bodniece latviešu val. un lit. Ceturtdiena, 8. stunda Pēc vienošanās Pēc vienošanās.
4. Renārs Ernstsons informātika Otrdiena, 7., 8.stunda.    
5. Aiga  Fogele latviešu val. un lit. Ceturtdiena, 8. stunda Pēc vienošanās Pēc vienošanās.
6. Eva Freija krievu val. Otrdiena 9.stunda Pēc vienošanās Pēc vienošanās
7. Rasma Galniece matemātika Pirmdiena 7. stunda Trešdiena 8. stunda Katru darba dienas rītu,izņemot otrdienas, 7.50
8. Inguna Grintāle matemātika Trešdiena 7.50 0trdiena 8.stunda Ceturtdiena 7.50, 9.stunda
9. Daina Iesalniece fizika Pirmdiena 8.,9.stunda Ceturtdiena 0.stunda( 7.50)  
10. Andris Jansons sports Piektien 14.00-15.00   Pēc vienošanās.
11. Liene  Katlapa informātika Pirmdiena, 8.stunda Pēc vienošanās  
12. Vita Krauze latviešu val. un lit. Pirmdiena, 8.stunda Pēc vienošanās Pēc vienošanās
13. Ilvita  Krūze dabaszin., bioloģija Pirmdiena, 7.stunda Ceturtdiena 0.stunda( 7.50) Pēc vienošanās
14. Liene  Lāce angļu val. Trešdiena, 8.stunda Ceturtdiena pulksten 8:00 Pēc vienošanās
15. Kristīne Līberga bioloģ., dabaszinīb. Otrdiena, 9.stunda Trešdienās 8. stunda  
16. Anita Mellenberga vēst.,pol.,psih.,kult. Otrdiena, 8.,9.stunda    
17. Sandis Mellenbergs tehniskā grafika Ceturtdiena 9.stunda    
18. Jānis  Neimanis sports Ceturtdiena pēc 8 stundas Pēc vienošanās  
19. Inguna Paleja matemātika Pirmdiena, 9.-stunda Otrdiena, 9. stunda (iepriekš vienojoties)  
20. Indra Pauliņa  matemātika Pirmdiena, 7.stunda Trešdiena 7., 9. stunda Piektdiena, 0.stunda (iepriekš vienojoties)
21. Gundega  Paure matem, ekon ,grām Pimdiena, 0. stunda Trešdiena, 0, stunda Pektdiena, 0.sunda
22. Linda  Pluģe angļu, mājtur.  meit. Otrdiena, 8.,9.stunda Ceturtdiena 7.,8.stunda  
23. Sarmīte Popena ģeogrāfija Pirmdiena, 0, 7, 8 stunda Pēc vienošanās  
24. Vanda Pudule vācu val. Trešdiena, 7.,8.,9.stunda Pēc vienošanās  
25. Iveta Rorbaha vācu val., komerczin. Pirmdiena, 8.stunda Pēc vienošanās  
26. Aiga Rozenberga angļu val. Otrdiena, 7. stunda. Trešdien, 6. stunda. Pēc vienošanās
27. Ieva Rožkalne angļu val. Piektdiena, 8.stunda. Pēc vienošanās.  
28. Ildze Sapiega vizuālā m. Piekdiena, 0.stunda Pēc vienošanās.  
29. Janīna Spalviņa vēsture Ceturtdiena, 8.,9. stunda    
30. Mārīte Šteinfelde latviešu val. un lit. Otrdiena 8.stunda Ceturtdiena 0. stunda Pēc vienošanās
31. Mārīte Tīsa zviedru valoda Otrdiena 9.stunda Pēc vienošanās  
32. Tabita Tīsa informātika Otrdiena, 7., 8.stunda.    
33. Regīna Treija angļu val. Trešdiena 8.00 Pēc vienošanās Pēc vienošanās
34. Margita Vāne mūzika Pirmdien 7. stunda    
35. Visvaldis Vismanis mājturība un tehn.zēn. Otrdiena, 7., 8.stunda. Pēc vienošanās.  
36. Zane  Ziemele mājturība un tehn.meit. Trešdiena 0. stunda Pēc vienošanās Pēc vienošanās
37. Andris Kalniņš sports Pirmdiena, 7. stunda Piektdiena, 6. stunda  
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .