Skolas telefonu numuri

 Skolas direktors  63232160
 Sekretāre  63232161
 Skolas fakss  63232162
 Skolotāju istaba  63232166
 Sociālais pedagogs 63232165
1.-12. kl. mācību pārzine
 63232167
 Direktora vietniece audzināšanas darbā, bibliotēka  63232163
 Sporta skolotāji, skolas medmāsa  63232164
 Metodiskais centrs  63223165
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .