2019./2020. mācību gada pasākuma plāns 

Februāris

Laiks, vieta

Pasākums

03.02. 10.00

“Sniegbaltītes skola” – 1.-5.klašu teātra pulciņa izrāde PII iestāžu audzēkņiem

05.02.

Skolu koru kopmēģinājums Talsu Valsts ģimnāzijā

07.02.

“Vai pazīsti savu skolu?” – konkurss 5.klašu skolēniem

13.02.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Kurzeme

10.-14.02.

Valentīndienai veltītas aktivitātes


 

19.02.

Skolu koru kopmēģinājums Talsu Valsts ģimnāzijā

19.02.

Skolas vecāku padomes sēde

24.02.

Balets # iekšpuses - PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Horeogrāfijas skolas pasākums 1.-4.klasēm

24.02.

Koka auto modeļu sacensības Talsu BJC

28.02.

Žetonvakars

Laiks tiks precizēts

Starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un jauniešu apvienības “TAS.ES” līderu kabineta pieredzes apmaiņas seminārs

28.02.

Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss 2.kārta

Marts

Laiks, vieta

Pasākums

02.-06.03.

Tehnoloģiju un dabaszinību nedēļa.

Konkurss 8.-9. Un 10.-11.klasēm

04.03.

 

Skaļās lasīšanas konkurss skolā 4.-5.klasē.

04.03.
Talsu tautas namā

Kurzemes vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”.

20.03.

Sporta halle

Visa diena

Jauniešu diena 2020

 

23.-27.03.

 

Teātra nedēļa skolā: izrādes, talanta konkursi, tikšanās

No 30.03.

Joku nedēla „Aprīļa pilieni”

 

Aprīlis

Laiks, vieta

Pasākums

Līdz 3.04.

Joku nedēļa „Aprīļa pilieni”

08.04.

plkst. 11:00
Talsu Valsts ģimnāzijā

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa I kārta – Talsu, Rojas, Mērsraga novadi

09.04.

Lieldienu spēles un atrakcijas 1.-4.klasēm

17.04.

Liepājas kara orķestra ansambļa koncerts

 

20.04.

Pasākums

„ Iepazīsti Talsus” – 6.klasēm- sadarbībā ar Talsu TIC

24.04.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta – Talsu, Rojas, Mērsraga novadi

30.04.

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas pasākums „Baltā galdauta svētki”

Maijs

Laiks, vieta

Pasākums

08.05.

Ģimenes dienas pasākums

 

13.05.

plkst. 17.30

Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

15.05.

Pēdējais zvans

18. maijs
Talsu Sauleskalna estrāde

Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums, gatavojoties ieskaņu koncertam “Rotā Talsos”

21.05.

4.klašu ekspedīcijas „Uz piekto klasi”

28.05.

Talsu 2.vidusskola skrien” un sporta aktivitāšu diena, labāko sportistu godināšana

 

29.05.

Svētku līnija, labāko skolēnu mācībās godināšana.

Liecību izdošana

29. maijs Talsu Sauleskalna estrāde

Dziesmu svētku ieskaņu koncerts“Rotā Talsos”

Jūnijs

Laiks, vieta

Pasākums

12.06.       15.00

Izlaidums 9.klasēm

 

12.06.       19.00

 

Izlaidums 12.klasēm

 

Jūlijs

Laiks, vieta

Pasākums

6. – 12.jūlijs
 Rīga

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

 

 

 

 

 

 


 .