Karjeras projekts

Arī 2018./2019. mācību gadā Talsu 2.vidusskola turpina piedalīties Valsts izglītības aģentūras projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001. Projekta ietvaros notiek dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi skolēniem – lekcijas, radošās nodarbības, mācību ekskursijas, tikšanās ar profesionāļiem.

18. oktobrī 1.klases piedalījās karjeras pasākumā  “Pirmā klase dodas uz uzņēmumu”,

lai iepazītos ar pārtikas tehnologa un konditora profesijām. Skolēni  piedalījās darbnīcā, iepazīstoties ar  pārtikas tehnologa un konditora darba vidi, darba apstākļiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, kā arī karjeras izaugsmes iespējām. Skolēniem bija iespēja arī pašiem praktiski piedalīties izstrādājumu veidošanā, veidot iesaiņojuma dizainu, uzdot jautājumus, kā arī nogaršot šo produkciju.

 

12.oktobrī  9.klases karjeras pasākuma  “Profesijas Latvijā” ietvaros mācību ekskursijas laikā iepazinās ar karjeras iespējām Rīgas starptautiskajā lidostā, uzzināja par lidostā strādājošām profesijām (dispečeri, piloti, stjuarti, mehāniķi, tehniķi, mediķi, ugunsdzēsēji, ornitologi, dārznieki, apkopēji, dažādi IT speciālisti, šoferi), par to karjeras izaugsmes iespējām. Tuvāk tika izzinātas stjuarta un pilota profesijas.  Skolēni iepazinās ar darba apstākļiem lidostā, to specifiku (drošības kontroles, dokumentu pārbaude, bagāžas dokumentu noformēšana, svēršana, darbības noklīdušas bagāžas gadījumā u.c.) un lidlaukā; lidostā strādājošo izglītību, nepieciešamām valodu, komunikācijas prasmēm; skolēnu vasaras darba iespējām lidostā. Skolēni apmeklēja arī ekokosmētikas ražotni “Madara” un SIA “Latvijas meži” organizēto kokrūpniecības izstādi.

Karjeras pasākums  „Fiziķu un ķīmiķu pasaule”  12.oktobrī  Talsu 2.vidusskolas 1.- 6. klašu skolēniem ļāva iepazīties ar fiziķa un ķīmiķa profesijām, novērtēt savas intereses un spējas tehnoloģiju jomā. Tiek pārrunāts, kurus mācību priekšmetus ir nozīmīgi labi apgūt, lai varētu mācīties par šo profesiju pārstāvjiem, kurus interešu izglītības pulciņus apmeklēt. Skolēni tika aicināti izvērtēt savas īpašības, spējas, intereses, domas par nākotnes karjeru. Tehniski radošās darbnīcas iepazīstināja skolēnus ar dažādām profesijām, kas saistītas ar tehnoloģijām - ķīmijas laborants, ķīmiķis, elektriķis, elektroapgaismes tehniķis, elektromontāžas tehniķis, elektronikas fiziķis, fiziķis, atomfiziķis, kā arī programmētājs. Skolēni veica eksperimentus, no cvēroja, analizēja un pagatavoja burbuļbumbas un fiziķa kaleidoskopus.

 

11. oktobrī karjeras pasākumā  „ Tu vari, Tev nav limitu” Talsu 2.vidusskolas 9., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar iedvesmojošu lektoru Mārtiņu Kranci, kas atraktīvā veidā vadīja radošo nodarbību, iedrošinot skolēnus  ticēt sev un savām spējām, sapņot lielus sapņus un  cīnīties, nepadoties un neapstāties. M.Krancis dalījās ar savu personīgo pieredzi, pārdzīvojumiem un mācībām, izceļot un atgādinot, ka katrs no skolēniem ir īpašs un ka viņu sapņiem un spējām nav limitu, norādot, ka limiti un bailes ir  ilūzija, kas jaunieti aptur sasniegt to, ko viņš vēlas.

Tika pārrunāti karjeras īstenošanas soļi, sākot ar sapņu definēšanu, pierakstīšanu uz papīra, lai tie kļūtu par reāliem mērķiem, uz ko tiekties; attieksmes nozīme dažādās dzīves sfērās, kā arī plānošanas un atbildības nozīme. Lektors aicināja skolēnus aizdomāties par cilvēka vērtību un pašcieņu, izturēšanos sabiedrībā un komunikāciju, par savu vērtību darba tirgū.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “ Profesiju pasaulē” 8. oktobrī Talsu 2.vidusskolas 4. klašu skolēni mācību ekskursijas laikā devās uz SIA “Pure Chocolate” un iepazinās ar ražotni, produkcijas izveidi, iesaiņošanu, marketingu; kā tiek vadīts, plānots, organizēts darbs pārtikas ražošanas uzņēmumā, kādas ir tirgus iespējas un sadarbība ar citiem uzņēmumiem; pārtikas tehnologa un konditora profesijām, darba apstākļiem, kā arī paši praktiski piedalījās izstrādājumu veidošanā.

21.septembrī karjeras pasākums “Iepazīstam profesijas” Talsu 2.vidusskolas 3.a klases skolēniem ļāva iepazīties ar ceļu un tiltu būvē, remontā iesaistītajām profesijām, apmeklējot Šlokenbekas ceļu muzeju, un pārtikas tehnologa un konditora profesijām, piedaloties radošās darbnīcās  SIA “Pure Chocolate” ražotnē.

17.decembrī 10.-12.klašu skolēni, kas interesējas par medicīnu, devās uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu  “Izglītība medicīnas jomā”.

P.Stradiņa medicīnas koledžā skolēni iepazinās ar visām deviņām studiju programmām, iestājnoteikumiem, studiju gaitu, ilgumu, darba iespējām pēc skolas absolvēšanas, tālākās izglītības un karjeras iespējām. Skolēni apskatīja mācību telpas - interaktīvos manekenus, kas simulē situācijas slimnīcā, laboratorijas iekārtojumu, bērnu kopšanas palātas, sociālās aprūpes materiāli tehnisko bāzi, skaistumkopšanas speciālistu mācību telpas u.c.

Tālāk skolēni piedalījās divās nodarbībās: “Iepazīsti sevi mikroskopā”, iepazīstoties ar laboratorijas aparātiem un darbību ar tiem (biomedicīnas laboranta profesija), noņemot mikroskopiski analizējamo paraugu no mēles un izpētot to, un “Iepazīsti specialitāti - skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, praktiski veicot kosmetologa darbības pasniedzēja vadībā, izmantojot koledžas mācību tehnisko bāzi.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē skolēni iepazinās ar studiju programmām, studiju apstākļiem, vidi, karjeras iespējām. Profesore V. Gordjušina, aizrautīgi stāstot, vadīja mācību ekskursiju Patoloģijas muzejā, iepazīstinot skolēnus ar dažādiem makropreparātiem – asinsvadu slimībām, jaundzimušo patoloģijām, negadījumiem operāciju laikā u.c., mudinot skolēnus izsargāties no ādas vēža, nierakmeņiem, sirds slimībām, ievērojot vienkāršus veselīga dzīvesveida ieradumus. 4.kursa medicīnas studenti piedalījās nodarbībā un atbildēja uz skolēnu jautājumiem, mācīja lietot fondedoskopu. Vēlāk bija darbs ar mikroskopiem, analizējot preparātus ar patoloģiskām šūnām; profesore un studenti palīdzēja skolēniem darboties ar mikroskopiem, saskatīt šūnu novirzes no normas un atbildēja uz jautājumiem.

Skolēni atzinīgi novērtēja šo iespēju praktiski iepazīties ar medicīnas studijām un iemēģināt roku profesionālajās darbībās.

Mediķa profesija

2019.gada 29. janvārī un 11.februārī 10.-12.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Mediķa profesija" ar mērķi iepazīt medicīniskajā rehabilitācijā iesaistītās profesijas.

Skolēni devās uz fizioterapeita praksi un piedalījās nodarbībās, kuru laikā iepazinās ar ārsta rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, audiologopēda, uztura speciālista un tehniskā ortopēda profesiju, darba pienākumiem, darba mērķiem, specializācijas iespējām, sadarbību, atbildību, pacientu loku, gandarījuma avotiem darbā, sertificēšanos, atalgojumu, darba un karjeras izaugsmes iespējām.

Skolēni uzzināja, kurās mācību iestādēs var apgūt šīs profesijas, kādi ir iestājnoteikumi, priekšrocības mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem, iespējas studēt budžeta vietās. Skolēni veica vairākus uzdevumus fizioterapeites vadībā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

"Ķīvīškrogs"


Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.a klases skolēni 14.februārī devās uz ēdināšanas uzņēmumu “Ķīvīškrogs” un radošās nodarbībās laikā tika iepazīstināti ar pavāra, pavāra palīga, viesmīļa, bārmeņa un uzņēmuma vadītāja profesijām, to darba pienākumiem, apstākļiem, izmantotajiem darba rīkiem, izglītību, atbildību, grūtībām un gandarījuma avotiem darbā, atalgojumu, darba un karjeras izaugsmes iespējām, kā arī uzzināja, kuri mācību priekšmeti skolā īpaši jāapgūst.

Skolēni iepazinās ar darbu uzņēmuma virtuvē un pavāra uzraudzībā paši pagatavoja ēdienu. To degustējot, tika pārrunāti dažādi profesijas aspekti un  situācijas darba vidē.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.a klases skolēni 14.februārī devās uz ēdināšanas uzņēmumu “Ķīvīškrogs” un radošās nodarbībās laikā tika iepazīstināti ar pavāra, pavāra palīga, viesmīļa, bārmeņa un uzņēmuma vadītāja profesijām, to darba pienākumiem, apstākļiem, izmantotajiem darba rīkiem, izglītību, atbildību, grūtībām un gandarījuma avotiem darbā, atalgojumu, darba un karjeras izaugsmes iespējām, kā arī uzzināja, kuri mācību priekšmeti skolā īpaši jāapgūst.

Skolēni iepazinās ar darbu uzņēmuma virtuvē un pavāra uzraudzībā paši pagatavoja ēdienu. To degustējot, tika pārrunāti dažādi profesijas aspekti un  situācijas darba vidē.


2019.gada 30.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolēni devās uz kosmētikas ražotni un mācību ekskursijas laikā tika iepazīstināti ar ražošanas speciālistu, laborantu, tehnologu, iepirkuma speciālistu, noliktavas darbinieku, ražošanas plānotāju, influencera, eksporta, e-komercijas, mārketinga, kvalitātes kontroles speciālista darbu, pienākumiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm, rakstura īpašībām, karjeras izaugsmi. Tika uzsvērts, kuriem mācību priekšmetiem jāvelta lielāka vērība, mācoties skolā.

Operas un baleta teātrī mācību ekskursijas laikā skolēni uzzināja par dejotāju, baleta mākslinieku, mūziķu, scenogrāfu, gaismotāju, skaņu mākslinieku, videospeciālistu, scenogrāfu, skatuves strādnieku, grimētāju darba ikdienu, pienākumiem, prasmēm, karjeras izaugsmi. Tika pārrunāta mūziķu, dejas speciālistu un scenogrāfu sadarbība, nodrošinot iestudējumus.

2019.gada 20. maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu nodaļā norisinājās  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iekāp mediķa kurpēs!” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar mērķi iepazīties ar mediķa profesiju un darba apstākļiem. Pasākumā piedalījās Talsu 2.vidusskolas, Talsu sākumskolas, Laucienes pamatskolas un Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas 5.-12.klašu skolēni, kā arī skolēni no Stendes pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Pūņu pamatskolas.

       Komandām reģistrējoties, tika izlozēts komandas burts, saņemti etapu plāni un laika grafiks. Pasākumu atklāja sacensību galvenā tiesnese Mārīte Tīsa. Komandām bija jāparāda pirmās palīdzības sniegšanas prasmes  11 etapos, kur statisti attēloja dažādus dzīvē iespējamus nelaimes gadījumus: acs traumu, diabēta lēkmi, lielu asiņošanu, galvas traumu, krampju lēkmi, lūzumus, elpas trūkuma lēkmi, bezsamaņu u.c. Bija arī pirmās palīdzības  zināšanu teorētiska pārbaude. Pirmās palīdzības sniegšanu izvērtēja mediķi, pirmās palīdzības pasniedzēji un agrākie pirmās palīdzības sniedzēji ar starptautisku pieredzi.

       Komandas, kas nebija mācījušās sniegt pirmo palīdzību mācību gada laikā, netika vērtētas, bet devās etapos, kur mediķi pamācīja, kā pareizi uzlikt spiedošo pārsēju, pārsiet asiņojošu galvas traumu, kā novietot bezsamaņā esošu cietušo stabilajā sānu pozā utt. Visi iepazinās ar atdzīvināšanas pasākumiem, ja cilvēks neelpo, un veica to praktiski uz manekena. Etapu izveidi nodrošināja statisti - skolēni, kuri tika grimēti, izveidojot atbilstošās traumas. Komandas izmantoja pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiālus - elastīgās saites, marles saites, trijstūra lakatiņus, marles kompreses, folija segas u.c.

        Atslodzei dalībnieki veica sportiskas aktivitātes un iepazinās ar Latvijas Sarkanā Krusta darbību. Notika labākā tiesneša un interesantākā statista nomināciju izvirzīšana, komandu apbalvošana un dāvanu pasniegšana. Pārsteigumu sagādāja kinologu klubs, demonstrējot dažādas šķirnes suņus. Pasākumu filmēja Talsu televīzija.
                       

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .