Karjeras projekts

2019./2020. mācību gadā Talsu 2.vidusskola turpina piedalīties Valsts izglītības aģentūras projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001. Projekta ietvaros notiek dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi skolēniem – lekcijas, radošās nodarbības, mācību ekskursijas, tikšanās ar profesionāļiem.

2019.gada 10.oktobrī Talsu 2.vidusskolas 8.a un 8.b klase devās ekskursijā uz Latvijas Banku, piedalījās mācību programmā "Naudas pasaule" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni iepazinās ar valstī un pasaulē piedāvātajām profesijām finanšu jomā, noklausījās izglītojošu un uz personīgo izaugsmi ļoti motivējošu  lekciju par finanšu situāciju valstī, veica uzdevumus darba lapās, pētīja arī vēstures faktus.

2019.gada 8.oktobrī Talsu 2. vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Mans turpmākais karjeras ceļš" . 5.a, 5.b, 5.c un 7.c klase  radošo nodarbību laikā ar grupu treneri A. Šmitiņu diskutēja par darba pasaules mainību, šo izmaiņu cēloņiem un ietekmi. Izmantojot spēļu metodes, skolēni parādīja savas intereses un spējas (tehnoloģijas, māksla un dizains, mūzika, matemātika, valodas, sports u.c.) , analizējot to nozīmi darba pasaulē un profesijas izvēlē.

Grupu darba laikā skolēni izmantoja metodiku “Tava profesija”, izvēloties profesijas, kurās ir svarīgi palīdzēt cilvēkam, būt radošam, saprast tehniku, nepieciešams fizisks spēks, saistība ar dabu; profesijas tika attēlotas arī mēmā šova veidā.


2019.gada 8.un 9.oktobrī notika nākamais projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums 5.a, 5.b, 5.c, 7c,  9.b, 10.b, 10.c un 11.b klasei. Skolēni  piedalījās radošās nodarbībās grupu  treneres A. Šmitiņas vadībā un, izmantojot spēļu un diskusiju metodes, izzināja savas spējas, intereses un talantus, to nozīmi nākotnes profesijas izvēlē; pārdomāja savus dzīves mērķus, soļus, kā tos sasniegt.


Skolēni analizēja un konstatēja, cik lielā mērā viņi šobrīd ir pārliecināti par savu karjeras lēmumu; kas ir palīdzējis karjeras lēmuma pieņemšanā, ko vēl vajadzētu darīt. Tika pārrunāta darba pasaules mainība, diskutēts par aizspriedumiem karjeras izvēlē.

Izmantojot metodiku “Tava pasaule”, tika raksturota skolēna nākotnes karjera; noskaidrota atšķirība starp vēlmēm un mērķiem, izmantojot SMART modeli. Katram  skolēnam bija iespēja individuāli definēt kādu mērķi. Tika diskutēts, kuri resursi var palīdzēt mērķu īstenošanā, kā arī noskaidrotas sekmīga cilvēka pazīmes. 


2019.gada 15. un 16.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā notika tehniski radošās darbnīcas, kurās 1.4. klašu skolēnus iepazīstināja ar informācijas tehnoloģijas profesijām, to darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, spējām, darba vidi un aprīkojumu, atalgojumu. Skolēni veica praktisku darbu, strādājot ar Ozobot programmētāju; mācījās domāt, prognozēt rezultātu, veidot algoritmus, novērot, analizēt, attīstīja sadarbības prasmes. Praktiski darbojoties, skolēni izvērtēja savu interesi un spējas tehnoloģiju jomā.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .