Karjeras izglītību iepazīst 7.a un 7.b klase

2018.gada 30.oktobrī 7.a un 7.b kl. skolēni kopā ar sk. I.Balodi, Z.Bodniecei un J.Spalviņu Valsts izglītības attīstība aģentūras finansētā projekta«KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS» ietvaros devās uz Ventspili.

Grupa apmeklēja KURZEMES DEMOCENTRU, lai piedalītos tehniski radošajā darbnīcā "Kodu programmētājs".

Darbnīcas pirmajā daļā izglītojamie izzināja programmētāja profesiju un guva padomus, kā veiksmīgāk plānot karjeru. Prezentācijā  skolēniem stāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un  kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par programmētāju.   Tad skolēni iesaistījās spēlē "Kodu programmētājs",  kas iepazīstināja spēlētājus ar programmēšanas pamatiem un ļāva izmantot skolēnu iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās.

Skolēni ne tikai iesaistījās radošajā darbnīcā, bet stundas garumā izbaudīja dažādās interaktīvās, izzinošās spēles Zinātnes un tehnoloģiju muzejā.

Pēc tam grupa apmeklēja AMATU MĀJU, piedalījās pedagoģiskajā programmā "Senās skolas vēsture".  Skolēni uzzināja par disciplīnu un tikumisko audzināšanu.  Izmantoja skaitīkļus un senās mācību grāmatas. Rakstīja ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm pēc glītrakstīšanas pamatprasībām. Uzzināja par skolotāja profesiju. 

Apciemojām arī AMATU MĀJAS audējas, lai ar acs kaktiņu pavērotu, kā notiek aušana.

Paldies par šādu iespēju! Esam uzzinājuši daudz jauna un guvuši jaunas atziņas. Paldies M.Tisai par atbalstu, lai šāds brauciens varētu notikt!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .