Iekāp mediķa kurpēs!

2019.gada 20. maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu nodaļā norisinājās  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iekāp mediķa kurpēs!” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar mērķi iepazīties ar mediķa profesiju un darba apstākļiem. Pasākumā piedalījās Talsu 2.vidusskolas, Talsu sākumskolas, Laucienes pamatskolas un Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas 5.-12.klašu skolēni, kā arī skolēni no Stendes pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Pūņu pamatskolas.

       Komandām reģistrējoties, tika izlozēts komandas burts, saņemti etapu plāni un laika grafiks. Pasākumu atklāja sacensību galvenā tiesnese Mārīte Tīsa. Komandām bija jāparāda pirmās palīdzības sniegšanas prasmes  11 etapos, kur statisti attēloja dažādus dzīvē iespējamus nelaimes gadījumus: acs traumu, diabēta lēkmi, lielu asiņošanu, galvas traumu, krampju lēkmi, lūzumus, elpas trūkuma lēkmi, bezsamaņu u.c. Bija arī pirmās palīdzības  zināšanu teorētiska pārbaude. Pirmās palīdzības sniegšanu izvērtēja mediķi, pirmās palīdzības pasniedzēji un agrākie pirmās palīdzības sniedzēji ar starptautisku pieredzi.

       Komandas, kas nebija mācījušās sniegt pirmo palīdzību mācību gada laikā, netika vērtētas, bet devās etapos, kur mediķi pamācīja, kā pareizi uzlikt spiedošo pārsēju, pārsiet asiņojošu galvas traumu, kā novietot bezsamaņā esošu cietušo stabilajā sānu pozā utt. Visi iepazinās ar atdzīvināšanas pasākumiem, ja cilvēks neelpo, un veica to praktiski uz manekena. Etapu izveidi nodrošināja statisti - skolēni, kuri tika grimēti, izveidojot atbilstošās traumas. Komandas izmantoja pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiālus - elastīgās saites, marles saites, trijstūra lakatiņus, marles kompreses, folija segas u.c.

        Atslodzei dalībnieki veica sportiskas aktivitātes un iepazinās ar Latvijas Sarkanā Krusta darbību. Notika labākā tiesneša un interesantākā statista nomināciju izvirzīšana, komandu apbalvošana un dāvanu pasniegšana. Pārsteigumu sagādāja kinologu klubs, demonstrējot dažādas šķirnes suņus. Pasākumu filmēja Talsu televīzija.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .