Stundu izmaiņas

Stundu izmaiņas skatīt e-klases dienasgrāmatā.

Stundu izmaiņas apskatāmas skolā 2.stāvā pie informācijas ziņojuma dēļa.

 .