ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam Talsu 2.vidusskolā notiek ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros notiek dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi – lekcijas, radošās nodarbības, mācību ekskursijas un tikšanās ar profesionāļiem.

Vai Talsu 2.vidusskolā ir karjeras konsultants?

MĀRĪTE TĪSA

Pedagogs karjeras konsultants

Talsu 2.vidusskola metodiskais centrs C8 kabinets

Mobilais telefons:  +371 25920326

e-pasts: Marite.Tisa@talsu2vsk.lv

 

Kad vajadzētu apmeklēt karjeras konsultantu?

-ja neesi drošs, kādu karjeru vēlies

- nevari izlemt starp vairākām iespējām

- maz zini par karjeras iespējām

- esi izvēlējies, bet nezini, kā sasniegt

- neesi nopietni domājis par karjeru, bet vēlies parunāties

Karjeras konsultants var palīdzēt tev iepazīt sevi un dažādas profesijas, lai tev būtu vienkāršāk plānot savu karjeru un izvirzīt mērķus.