Talsu 2.vidusskola īstenotās programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511),

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611),
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011),
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011),
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).

Mācību programmas vispārējā vidējā izglītībā no 2022./2023.m.g.

  • Veselība, drošība, sports - programma ŠEIT


  • Uzņēmējdarbība, inženierzinātne, dizains - programma ŠEIT