2020./2021.m.g. valsts pārbaudījumu grafiks

Valsts pārbaudes darbu grafiks (VISC) .