Talsu 2.vidusskola: 

Adrese:

K.Mīlenbaha 32

Talsi, LV - 3201


E-pasts:

talsu2vidusskola@talsi.lv

Skolas telefonu numuri:

Skolas direktors

63232160, 26471925

Lietvede

63232161, 25616279

Sociālais pedagogs

63232165

Direktora vietnieki izglītības jomā

63232167

Bibliotēka

63232163

Skolas medmāsa

63232164

Metodiskais centrs

63223165

Skolas dežurants

26609025


Talsu 2.vidusskolas atbalsta personāla apmeklētāju pieņemšanas laiki, telpa un kontaktinformācija

2021./2022.m.g.

Atbalsta personāls Apmeklētāju pieņemšanas laiks, telpa Kontaktinformācija
Speciālā pedagoģe Kristīne Ceruka Ceturtdienās 15.55-16.35 002.kab. e-pasts: Kristine.Ceruka@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Logopēde                              Ilze Upeniece Pirmdienās 15.55-16.35 115.kab. e-pasts: Ilze.Upeniece@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Logopēde                           Zane Rutkupa-Ažēna Pirmdienās 7.50- 8.30 002 kab. e-pasts: Zane.Rutkupa-Azena@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Psiholoģe Santa Aboļēviča-Anstrauta Pirmdienās 502.kab.                                (iepriekš vienojoties par laiku) e-pasts: Santa.Abolevica@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Psiholoģe Ieva Freimute Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    502.kab.                                (iepriekš vienojoties par laiku) e-pasts: Ieva.Freimute@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Sociālā pedagoģe              Iveta Šļakota Ceturtdienās 15.15-15.55 213.kab. (iepriekš vienojoties par laiku) e-pasts: Iveta.Slakota@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā