Talsu 2.vidusskola: 

Adrese:

K.Mīlenbaha 32

Talsi, LV - 3201


E-pasts:

talsu2vidusskola@talsi.lv

Skolas telefonu numuri:

 Skolas direktors  63232160, 26471925
 Sekretāre, lietvede 63232161, 25616279
 Skolotāju istaba 63232166
 Sociālais pedagogs63232165
1.-12. kl. mācību pārzine  63232167
Direktora vietniece audzināšanas darbā, bibliotēka63232163
Sporta skolotāji, skolas medmāsa63232164
Metodiskais centrs 63223165
  .