Talsu 2.vidusskolas pedagogi


Mācību jomu vadītāji 

Mācību priekšmetu jomuvadītāji 2020./2021.m.g.

Mācību joma

MJ vadītājs 

Valodu joma

Latviešu valoda

Aiga Fogele

Iveta Sūniņa

Liene Lāce valodu joma

Svešvalodas

Linda Matisone

Iveta Balode

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības

Janīna Spalviņa

Laila Vītola

Vēsture

Vēsture

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzika

Zane Bodniece

Agne Blūma

Vizuālā māksla

Literatūra

Dabaszinātņu mācību joma

Dabaszinības

Daina Iesalniece

Sanita Zvejniece

Bioloģija

Ķīmija

Fizika

Ģeogrāfija

Matemātikas mācību joma

Matemātika

Indra Pauliņa

Sandra Barisa

Tehnoloģiju joma

Datorika

Zane Ziemele

Santa Vītoļina

Mājturība un tehnoloģijas

Tehniskā grafika

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Veselības mācība

Mārcis Pērkons

Ilze Katlapa


Klases audzināšanas jomu vadītāji 2020./2021.m.g.

Klašu grupa

Atbildīgais audzināšanas jomā

1.-3. klase

Linda Žukova-Bergmane

4.-6. klase

Ilvita Krūze

7.-9. klase

RasmaGalniece

10.-12. klase

KristīneLīberga .