“Lasām kopā, roku rokā”

eTwinning projekta ietvaros “Lasām kopā, roku rokā” kopīgi ar sadarbības partneriem no J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Siguldas novada Mālpils vidusskolas un Talsu 2.vidusskolas skolēni aizvadīja dzejas dienas. Pasākums notika tiešsaistē, kur skolēni pēc savas izvēles skaitīja dzejoļus. Sadarbības skolas vērtēja viens otra sniegumu pēc kopīgiem kritērijiem. Skolēni atzīst, ka tā bija jauna pieredze un izaicinājums uzstāties. Žūrija katram dzejoļa runātājam piešķīra ne vien vietas, bet arī nominācijas. Projekta dalībnieki- skolēni arī balsoja par saviem favorītiem.  

1.c klasi daiļrunas konkursā pārstāvēja Kate Jansone, Justs Pugovičs, Marko Dansons  un Artūrs Sapiegs. Mālpils un J.Pilsudska poļu ģimnāzijas skolēni klausītāju simpātiju piešķīra Marko Dansonam.

Informāciju sagatavoja 1.c klases audzinātāja I.Statņuka

Jauna pieredze un zināšanas

No 19.- 21.aprīlim Grieķijas otrajā lielākajā pilsētā Salonikos norisinājās eTwinning – Eiropas lielākās skolotāju kopienas – organizētais vidusskolas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs “Kultūras mantojums Eiropas nākotnei”. Seminārā piedalījās  vairāk nekā simts skolotāju no 24 valstīm, arī Talsu 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja Liene Lāce.

Tā kā 2018. gads ir pasludināts par Eiropas kultūras mantojuma gadu, semināra dalībnieki iedziļinājās materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojuma daudzveidībā, lai gūtu jaunas idejas un veidotu kontaktus starptautiskiem sadarbības projektiem nākotnē.  Par  semināra vadlīniju bija izvēlēts izcilā grieķu dzejnieka Konstantīna Kavafi ( Constantine Cavafy, 1863–1933) dzejolis "Itaka" - par  ceļojumu visa mūža garumā, sevis un savas kultūras iepazīšanu, jaunu zināšanu un pieredzes krāšanu. Arī es ieguvu dziļāku, filozofiskāku izpratni par to, kas ir kultūras mantojums, kā to saglabāt, iepazinu dažādu Eiropas valstu skolotāju atšķirīgo skatījumu un pieredzi kultūras mantojuma mācīšanai skolā. Priecājos apgūt jaunas zināšanas, piemēram,  uzzināju par digitalizētā Kultūras mantojums kolekciju Eiropiana (https://www.europeana.eu/portal/en ) un iemācījos lietot dažus jaunus digitālos rīkus. Protams, izbaudīju grieķu tautas viesmīlību un iepazinu Salonikus - Aristoteļa pilsētu.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par iespēju piedalīties šajā seminārā! Tās ir jaunas idejas, jauniegūti draugi, kontakti, zināšanas un filozofiskā, dziļā izpratne par ceļu, kas katram ejams, lai nonāktu pie savas I-takas - patiesās gudrības.