Vīru kopas " Vilki" patriotisks, izzinošs koncerts - lekcija

Mūsu skolā projekta " Skolas soma" ietvaros 2018.gada 16.oktobrī notika vīru kopas " VILKI" patriotisks, izzinošs koncerts - lekcija. To klausījās uz skatījās 5. - 12.klašu skolēni, kuri koncerta laikā uzzināja vai atkārtoja savas zināšanas par senajiem latviešu tautas folkloras instrumentiem un tradīcijām,caur dziesmām un stāstījumu atcerējās savas tautas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 19. gs. sākumam. Skolēni ieguva daudz informācijas  par karavīru dziesmām. Koncertlekcija papildināja skolēnu zināšanas gan mūzikas, gan vēstures stundās apgūtajās tēmās.