Baltā galdauta aušana

8.aprīļa sniegotajā dienā 5.c klases skolēni kopā ar  mājturības skolotāju Zani Ziemeli piedalījās audēju kopas “Talse” akcijā - kopīgā Baltā galdauta aušanā.

Ikviens skolēns nodarbības laikā apsēdās pie stellēm pieredzējušās meistares Unas Rozentāles vadībā un ieauda savu josliņu Baltajā galdautā. Nodarbības laikā skolēni ieguva jaunas zināšanas mājturības priekšmetā, prieku par paveikto un gandarījumu, ka arī viņa vārds būs redzams kopīgi izaustajā Baltajā galdautā, ko pilsētā klās uz galda 4.maija svētkos.