Senā skola 2021.gada 26.februārī

Sākumskolas skolas skolēni iepazinās ar skolām Latvijas teritorijā pirms vairāk kā 100 gadiem. Skolēni noskaidroja, kas ir pagastskola, kādus priekšmetus skolēni apguva, cik mācību gadus jeb ziemas gāja skolā, cik gadu vecumā sākās mācības, kāda bija ikdiena skolā. Tika pārrunāts, kādu sodu varēja saņemt par nepaklausību. Kopīgi risināja uzdevumu no Pastariņa mācību grāmatām. Mūsdienu bērni varēja salīdzināt, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs senajā skolā un mūsdienu skolā.