Talsu 2.vidusskola: 

Adrese:

K.Mīlenbaha 32

Talsi, LV - 3201


E-pasts:

talsu2vidusskola@talsi.lv

Skolas telefonu numuri:

Skolas direktors

63232160, 26471925

Lietvede

63232161, 25616279

Sociālais pedagogs

63232165

Direktora vietnieki izglītības jomā

63232167

Bibliotēka

63232163

Skolas medmāsa

63232164

Metodiskais centrs

63223165

Skolas dežurants

26609025


Talsu 2.vidusskolas atbalsta personāla apmeklētāju pieņemšanas laiki, telpa un kontaktinformācija

2022./2023.m.g.

Atbalsta personāls Apmeklētāju pieņemšanas laiks, telpa Kontaktinformācija
Speciālā pedagoģe
Kristīne Ceruka
Ceturtdienās 15.55-16.35 002.kab. e-pasts: Kristine.Ceruka@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Logopēde
Ilze Upeniece
Pirmdienās 15.55-16.35 115.kab. e-pasts: Ilze.Upeniece@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Logopēde                          
Zane Rutkupa-Ažēna
Pirmdienās 7.50- 8.30 002 kab. e-pasts: Zane.Rutkupa-Azena@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Psiholoģe
Santa Aboļēviča-Anstrauta
Pirmdienās
 502.kab.                                (iepriekš vienojoties par laiku)
e-pasts: Santa.Abolevica@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Psiholoģe Ilze Pečule Ceturtdienās, piektdienās, 
502.kab. (iepriekš vienojoties par laiku)
e-pasts: Ilze.Pecule@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā
Sociālā pedagoģe              
Iveta Šļakota
Ceturtdienās 15.15-15.55
 213.kab. (iepriekš vienojoties par laiku)
e-pasts: Iveta.Slakota@talsu2vsk.lv vai sazinoties e-klases pastā