Izglītības programmas

Pamatizglītības programma

(programmas kods 21011111)

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

 

1.kl.

 

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Latviešu valoda

6

6

6

6

5

4

3

3

4

Pirmā svešvaloda

1

1

3

3

3

3

3

3

3

Otrā svešvaloda

 

 

 

 

 

2

3

3

3

Matemātika

4

4

4

5

5

5

6

5

5

Informātika

 

 

 

 

1

1

1

 

 

Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Sociālās zinības

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Ētika/Kristīgā mācība

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Literatūra

 

 

 

 

2

2

2

2

2

Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Mācību stundas izglītības iestādes izvēlei

0

1

0

1

1

0

1

1

0

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

(programmas kods 3101101)

cību priekšmeti:

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

2

2

2

Pirmā svešvaloda (angļu)

3

3

3

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

5

Informātika

2

1

 

Sports

3

3

3

Fizika

3

3

2

Ķīmija

2

2

2

Bioloģija

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika vai vizuālā māksla

1

1

 

Ekonomika

1

2

 

Ģeogrāfija

 

1

2

Kulturoloģija

 

1

2

Politika un tiesības

 

 

2

Psiholoģija

2

 

 

Veselības mācība

1

 

 

Tehniskā grafika

 

1

1

Trešā svešvaloda (vācu, krievu, zviedru)

3

3

3

Izglītojamā mācību stundu slodze:

36

36

36


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .