Skolēnu pašpārvalde


Kas mēs esam?

Mūsu skolā skolēnu pašpārvalde darbojas jau kopš 1999. gada.
To veido 8.-12. klašu aktīvie skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus, un censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Kā mēs darbojamies?

Skolēnu pašpārvaldei ir sava noteikta struktūra. Katru gadu maijā notiek vēlēšanas, kad nosakām jauno pašpārvaldes pamatsastāvu nākamajam mācību gadam.
Katru nedēļu notiek viena kopsapulce, kuras laikā tiek izrunāti visi jaunumi, aktuālā informācija, sadalīti darbi tuvākajiem pasākumiem, bet reizēm centru vadītāji sava centra dalībniekus sasauc kopā uz kādu atsevišķu sapulci, ja centram steidzami kas jāizdara.

Kāpēc pievienoties skolēnu pašpārvaldei?

Vai vēlies veidot krāsainais fotoreportāžas, piedalīties avīzes „SKAIDA” veidošanā, jautru ballīšu un pasākumu rīkošanā, skolas radio vadīšanā, pasākumu apskaņošanā? Vēlies iegūt jaunus kontaktus citās skolēnu pašpārvaldēs, iegūt jaunas zināšanas un prasmes dažādos semināros un veidot gan mazas, gan lielas akcijas? Vēlies iesaistīties labdarībā, padarīt sportu par izklaidi, popularizēt tev un sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu informāciju, sadarboties ar skolotājiem un padarīt savu vidusskolēna ikdienu krietni interesantāku? Tad iesaisties Talsu 2. Vidusskolas skolēnu pašpārvaldē!

Ko iegūsi darbojoties skolēnu pašpārvaldē?

Galvenie ieguvumi būs jauni cilvēki, ko sastapsi, jo no tiem varēsi daudz mācīties. Un, ja būsi pietiekami aktīvs un radošs, arī viņi mācīsies no tevis.
Tāpat uzlabosi arī dažādas prasmes, kas ir noderīgas – prasmi plānot un organizēt, prasmi plānot savu laiku, prasmi ātri atrast radošas pieejas un risinājumus problēmām, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, prasmi efektīvi izmantot pieejamos resursus.
Galu galā tu jautri un lietderīgi pavadīsi savu brīvo laiku.

Kas jāzina iestājoties skolēnu pašpārvaldē?

Iestāties pašpārvaldē var jebkurš 8.-12.klašu skolēns jebkurā laikā visa mācību gada garumā, atnākot uz pašpārvaldes sanāksmi. Pirmā pašpārvaldes sanāksme notiek septembra sākumā, kad notiek iepazīšanās ar centru vadītājiem un pienākumiem. Pirmās sanāksmes laikā varēsi pieteikties vienā vai vairākos centros, un darboties tajos visa gada garumā. Pašpārvaldniekiem jābūt sekmīgiem visos mācību priekšmetos, jo tieši viņi ir paraugs citiem skolas skolēniem. Pašpārvalde ir brīvprātīga, tāpēc vari jebkurā laikā izstāties un beigt darboties, tomēr pēkšņi pamest kādu no iesāktajiem darbiem pēdējā brīdī gan nebūs smuki.

Pašpārvaldes rīkotie  tradīcijas un rīkotie pasākumi. .